Trung tâm tiếng anh - Trung tam tieng anh iGIS

Một trong những mảng ngữ pháp quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh chính là Sở hữu cách của Danh từ. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với chủ điểm ngữ pháp này.

Sở hữu cách của danh từ được sử dụng để chỉ sự sở hữu (My sister’s carXe ô tô của chị tôi) hoặc dùng để chỉ mối quan hệ gần gũi, chặt chẽ. (The president’s friend – Bạn của chủ tịch).

Đôi khi sở hữu cách có thể gây ra một số sự bối rối cho người dùng bởi việc thêm ‘s hay việc chỉ thêm dấu nháy theo các quy tắc sau:

-          Đối với các danh từ sở hữu số ít, chúng ta thêm ‘s ngay cả khi danh từ đó tận cùng bằng –s hoặc –z: dog’s, house’s, Wes’s, Jesus’s, Denver’s, Keats’s.

-          Đối với các danh từ sở hữu số nhiều, chúng ta chỉ cần thêm dấu nháy: several months’ bills, many Romanians’ apartments, the encyclopedias’ differences. Đối với những danh từ số nhiều không kết thúc bằng ‘s hoặc –z, chúng ta vẫn dùng sở hữu cách như những danh từ số ít: women’s issues, mice’s tails.

 

Sở hữu cách của danh từ

 

Khi cảm thấy dùng sở hữu cách phức tạp, chúng ta có thể dùng of.

Đây là cách tốt hơn để chỉ các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ của những vật vô tri vô giác:

Ex: the top of the page thay vì the page’s top (đầu trang); the lawn of the building on the corner thay vì the building on the corner’s lawn (bãi cỏ của tòa nhà trong góc khuất); the main characters of Pride and Prejudice thay vì Pride and Prejudice’s main characters (các nhân vật chính trong phim Kiêu hãnh và Định kiến); the novels of Dickens thay vì Dickens’s novels (Tiểu thuyết của Dicken).

Chúng ta chỉ thành lập sở hữu cách ở danh từ sau cùng, danh từ sau chót khi vật sở hữu thuộc quyền sở hữu của nhiều chủ sở hữu.

The sister of Mary and Tom- Mary and Tom’s sister (Chị gái của Mary và Tom)

Tất cả các từ đều có hình thức sở hữu cách khi mỗi sở hữu chủ có quyền sở hữu trên người hay vật khác nhau.

Mary’s sister and Tom’s sister (Chị gái của Tom và chị gái của Mary)

Sở hữu cách cho những danh từ chỉ sự đo lường, thời gian, khoảng cách hay số lượng: an hour’s time, yesterday’s news, a stone’s throw, a pound’s worth.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

-->